Wat Is Mijn Huis Waard?

Energieprestatiecertificaat woningbouw heet per 1 januari 2015 Energie-Index (EI). In deze situatie kan worden afgesproken dat de overwaarde wordt vastgezet tegen de waarde op het moment van de scheiding en er over het aandeel van de vertrekkende partner een vergoeding wordt betaald tegen een bepaald rentepercentage door de achterblijvende partner.

Als iemand zich taxateur noemt moet deze daadwerkelijk gediplomeerd zijn, staan ingeschreven bij een van de twee certificerende instellingen SCVM of VastgoedCert en voldoen aan diverse kwaliteitseisen die zijn opgesteld door verschillende organisaties.

De top-13 van postcodegebieden waar de vraagprijs het hardst daalde is als volgt samengesteld: er zijn in het viercijferige gebied ten minste zes huizen die zowel tussen 2004 en 2008 als in oktober 2014 te koop zijn aangeboden op De totale vraagprijs van deze woningen is in de tussentijd ten minste dertig procent gedaald.

Het tweede verzoek Tevens wil ik u erop wijzen dat ik ook de WOZ waarde in mijn geval, i.v.m. fiscaal belang bij nalatenschap, aan kan vechten op basis van een arrest van de Hoge Raad d.d 11-04-201 ( HR:2014:835 ). Graag zie ik z.s.m., binnen 8 weken, een gecorrigeerde aanslag tegemoet.

Ook hier wilt u duidelijk over geïnformeerd worden, alvorens u de keuze maakt tussen verschillende verkoopmakelaars Tijdens het gesprek zal de verkoopmakelaar een aantal zaken behandelen, waaronder de gemiddelde prijzen en huidige marktomstandigheden.

In verband met inkomen uit een sociale uitkering wordt er vanuit gegaan dat deze blijvend is. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal dit inkomen volgens de normen van de meeste hypotheekinstellingen niet meegenomen worden in de berekening van de maximale hypotheek.

Ook wordt de WOZ-waarde maatschappelijk steeds breder gebruikt; banken accepteren de WOZ-waarde veelal als bewijs dat de waarde van de woning voldoende onderpand is voor een (tweede) hypotheek of als bewijs dat het zogenaamde toptarief (hoger rentetarief als de lening meer bedraagt dan de executiewaarde) niet meer betaald hoeft te worden.

Kortom een woningtaxatie kan worden ingezet voor verschillende doeleinden waarbij elke situatie weer uniek is. Of het nu gaat om een standaard taxatierapport of een woningtaxatie welke is gevalideerd door een validatie instituut, bij Van Welzenes Makelaardij & Taxaties worden alle soorten taxatierapporten erkend en goedgekeurd door alle geldverstrekkers.

De geldverstrekker eist dan ook dat je een recent taxatierapport van het huis overlegt, waarin zowel de executiewaarde (de waarde van een huis als dat gedwongen verkocht zou moeten worden) als de vrije verkoopwaarde (de waarde van de woning, wanneer je deze in normale omstandigheden verkoopt) van de woning worden aangegeven.

Degene die een gebouw of grond in gebruik heeft, is verplicht de inspecteur en de door deze aangewezen deskundigen desgevraagd toegang te verlenen tot alle gedeelten van dat gebouw en alle grond, voor zover dat voor een ingevolge de belastingwet te verrichten onderzoek nodig is.

Wat is gebruikelijk in dit soort zaken, is het bedrag wat de notaris heeft berekend (wat op zo'n € 25.000 uitkomt) het bedrag wat de erfgenamen op kunnen eisen, of moet je uitgaan van wat het huis daadwerkelijk opbrengt en daarbij een nieuwe berekening maken waarbij de waardedaling wordt verdeeld over de erfgenamen en mijn moeder.

Zelf onderhandelen heeft echter ook zijn voordelen, want voor jezelf ben je een stuk gemotiveerder om een lagere prijs voor je droomhuis te betalen dan een makelaar dat voor jou is. Besluit je om zelf te onderhandelen, denk dan aan de volgende zaken.

Maar ook door een waarde toe te kennen aan de woning, rekening houdend met de veroudering van de woning, de staat van onderhoud waarin de woning zich bevind en de actuele bouwkosten Daarnaast spelen bij de waarde van een woonhuis de zogenaamde omgevingsinvloeden mee.

Dit kunnen wij garanderen omdat al onze taxateurs zijn aangesloten bij een van de brancheorganisaties NVM, VBO of VastgoedPRO en ingeschreven staan in een van de erkende taxateurs registers VastgoedCert of SCVM.Bovendien zijn alle taxateurs ook aangesloten bij het taxatie keurmerk NWWI.

De heer mr. G.J. Jansen (voormalig Commissaris van de Koningin van Overijssel) ondersteunt als aanjager gemeenten bij het get more info proces voor aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ, zodat binnen enkele maanden alle 390 gemeenten aangesloten worden en iedere inwoner van Nederland gebruik kan maken van de website.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Wat Is Mijn Huis Waard?”

Leave a Reply

Gravatar